Lagere registratietaks vanaf 1 juni


De Vlaamse regering heeft vanmorgen het ontwerpdecreet voor de verlaging en vereenvoudiging van de aankoopbelasting (of registratierechten) op woningen definitief goedgekeurd. De nieuwe tarieven zullen gelden voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni.

Dat is door de Vlaamse minister van Financiën, Bart Tommelein, bevestigd: ‘We willen de burgers duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. We vragen een spoedige behandeling door het Vlaams Parlement zodat de verlaging van de koopbelasting voor de gezinswoning kan ingaan op 1 juni.’

7 procent

Eerder werd al bekend dat het bestaande systeem van klein en groot beschrijf (met een taks van 5 procent of 10 procent) wordt afgeschaft. Er komt een eengemaakt tarief van 7 procent, met een extra korting voor bescheiden woningen. Voor huizen tot 200.000 euro betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro, en krijg je dus een extra korting van 5.600 euro.

Koopbelofte

Opgelet: de datum van de onderhandse verkoopsovereenkomst, het compromis, bepaalt welk tarief geldig is. Als u dat compromis tekent voor 1 juni, is dat nog altijd aan 10 procent.

Om die situatie te omzeilen kunnen koper en verkoper een wederzijdse koopbelofte sluiten, die de ondertekening van het compromis (en daaropvolgend ook de notariële akte) doorschuift tot na 1 juni.

 

 

brond: http://www.standaard.be/cnt/dmf20180316_03412536

Keer terug
Immo DS

Login Eigenaars